Shaman King – Vua Pháp Thuật

Shaman King - Vua Pháp Thuật

Tên truyện: Shaman King – Vua Pháp Thuật

Tác giả: Hiroyuki Takei

Thể loại: Hành động, Viễn tưởng

Nguồn:

Trạng thái: Đang cập nhật

Tóm tắt truyện:

Trong thế giới của Shaman King có những shaman (pháp sư), là các phù thủy có thể điều khiển được các linh hồn. Mỗi pháp sư có một linh hồn đi kèm để hỗ trợ. Cứ 500 năm 1 lần sẽ có một đại hội thi đấu giữa các pháp sư để chọn ra một vua pháp sư. Người này sẽ có được linh hồn vĩ đại của Trái Đất để giúp thế giới. Tuy nhiên 2 cuộc thi đấu gần đây nhất đã bị phá hoại bởi một pháp sư tên là Asakura Hao

Chapter Ngày đăng
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 300 2013-10-26 11:42:26
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 299 2013-10-26 11:41:26
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 297 2013-10-26 11:40:27
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 296 2013-10-26 11:39:27
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 295 2013-10-26 11:38:27
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 294 2013-10-26 11:37:27
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 293 2013-10-26 11:36:27
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 292 2013-10-26 11:35:28
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 291 2013-10-26 11:34:28
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 290 2013-10-26 11:33:28
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 289 2013-10-26 11:32:29
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 288 2013-10-26 11:31:29
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 287 2013-10-26 11:30:29
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 283 2013-10-26 11:29:29
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 282 2013-10-26 11:28:29
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 281 2013-10-26 11:27:30
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 280 2013-10-26 11:26:30
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 279 2013-10-26 11:25:30
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 278 2013-10-26 11:24:30
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 277 2013-10-26 11:23:31
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 276 2013-10-26 11:22:31
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 273 2013-10-26 11:21:31
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 272 2013-10-26 11:20:31
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 271 2013-10-26 11:19:31
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 270 2013-10-26 11:18:32
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 269 2013-10-26 11:17:32
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 268 2013-10-26 11:16:32
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 267 2013-10-26 11:15:32
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 266 2013-10-26 11:14:32
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 265 2013-10-26 11:13:33
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 264 2013-10-26 11:12:33
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 263 2013-10-26 11:11:33
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 262 2013-10-26 11:10:33
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 261 2013-10-26 11:09:33
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 260 2013-10-26 11:08:34
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 259 2013-10-26 11:07:34
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 258 2013-10-26 11:06:34
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 257 2013-10-26 11:05:35
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 256 2013-10-26 11:04:35
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 255 2013-10-26 11:03:36
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 254 2013-10-26 11:02:36
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 253 2013-10-26 11:01:36
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 252 2013-10-26 11:00:36
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 251 2013-10-26 10:59:37
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 250 2013-10-26 10:58:37
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 249 2013-10-26 10:57:37
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 248 2013-10-26 10:56:37
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 247 2013-10-26 10:55:38
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 246 2013-10-26 10:54:39
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 245 2013-10-26 10:53:39
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 244 2013-10-26 10:52:40
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 243 2013-10-26 10:51:40
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 242 2013-10-26 10:50:40
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 241 2013-10-26 10:49:40
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 240 2013-10-26 10:48:42
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 239 2013-10-26 10:47:42
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 238 2013-10-26 10:46:42
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 237 2013-10-26 10:45:42
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 236 2013-10-26 10:44:43
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 235 2013-10-26 10:43:43
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 234 2013-10-26 10:42:44
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 233 2013-10-26 10:41:44
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 232 2013-10-26 10:40:44
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 231 2013-10-26 10:39:44
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 230 2013-10-26 10:38:45
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 229 2013-10-26 10:37:45
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 228 2013-10-26 10:36:45
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 227 2013-10-26 10:35:45
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 226 2013-10-26 10:34:46
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 225 2013-10-26 10:33:46
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 224 2013-10-26 10:32:46
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 223 2013-10-26 10:31:46
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 222 2013-10-26 10:30:46
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 221 2013-10-26 10:29:46
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 220 2013-10-26 10:28:47
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 219 2013-10-26 10:27:47
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 218 2013-10-26 10:26:47
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 217 2013-10-26 10:25:48
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 216 ( tiếp theo tập 34 ) 2013-10-26 10:24:48
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 87 2013-10-26 10:23:49
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 86 2013-10-26 10:22:49
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 85 2013-10-26 10:21:50
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 84 2013-10-26 10:20:50
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 83 2013-10-26 10:19:51
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 82 2013-10-26 10:18:52
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 81 2013-10-26 10:17:52
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 80 2013-10-26 10:16:52
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 79 2013-10-26 10:15:53
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 78 2013-10-26 10:14:53
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 77 2013-10-26 10:13:53
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 76 2013-10-26 10:12:53
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 75 2013-10-26 10:11:53
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 74 2013-10-26 10:10:54
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 73 2013-10-26 10:09:54
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 72 2013-10-26 10:08:54
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 71 2013-10-26 10:07:54
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 70 2013-10-26 10:06:54
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 69 2013-10-26 10:05:54
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 68 2013-10-26 10:04:55
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 67 2013-10-26 10:03:55
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 66 2013-10-26 10:02:55
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 65 2013-10-26 10:01:55
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 64 2013-10-26 10:00:56
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 63 2013-10-26 09:59:56
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 62 2013-10-26 09:58:56
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 61 2013-10-26 09:57:56
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 60 2013-10-26 09:56:56
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 59 2013-10-26 09:55:57
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 58 2013-10-26 09:54:57
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 57 2013-10-26 09:53:58
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 56 2013-10-26 09:52:58
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 55 2013-10-26 09:51:58
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 54 2013-10-26 09:50:58
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 53 2013-10-26 09:49:58
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 52 2013-10-26 09:48:59
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 51 2013-10-26 09:47:59
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 50 2013-10-26 09:46:59
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 49 2013-10-26 09:45:59
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 48 2013-10-26 09:44:59
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 47 2013-10-26 09:43:59
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 46 2013-10-26 09:42:59
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 45 2013-10-26 09:42:00
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 44 2013-10-26 09:41:00
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 43 2013-10-26 09:40:00
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 42 2013-10-26 09:39:00
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 41 2013-10-26 09:38:01
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 40 2013-10-26 09:37:01
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 39 2013-10-26 09:36:01
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 38 2013-10-26 09:35:02
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 37 2013-10-26 09:34:02
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 36 2013-10-26 09:33:03
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 35 2013-10-26 09:32:03
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 34 2013-10-26 09:31:03
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 33 2013-10-26 09:30:03
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 32 2013-10-26 09:29:04
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 31 2013-10-26 09:28:04
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 30 2013-10-26 09:27:04
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 29 2013-10-26 09:26:04
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 28 2013-10-26 09:25:05
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 27 2013-10-26 09:24:05
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 26 2013-10-26 09:23:05
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 25 2013-10-26 09:22:05
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 24 2013-10-26 09:21:06
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 23 2013-10-26 09:20:06
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 22 2013-10-26 09:19:06
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 21 2013-10-26 09:18:06
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 20 2013-10-26 09:17:07
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 19 2013-10-26 09:16:07
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 18 2013-10-26 09:15:07
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 17 2013-10-26 09:14:07
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 16 2013-10-26 09:13:07
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 15 2013-10-26 09:12:08
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 14 2013-10-26 09:11:08
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 13 2013-10-26 09:10:08
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 12 2013-10-26 09:09:08
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 11 2013-10-26 09:08:08
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 10 2013-10-26 09:07:08
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 9 2013-10-26 09:06:09
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 8 2013-10-26 09:05:09
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 7 2013-10-26 09:04:09
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 6 2013-10-26 09:03:09
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 5 2013-10-26 09:02:09
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 4 2013-10-26 09:01:10
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 3 2013-10-26 09:00:10
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 2 2013-10-26 08:59:10
Shaman King - Vua Pháp Thuật Chapter 1 2013-10-26 08:58:10
[fbcomments width="705px" count="off" num="10"]