Đấu phá thương khung

Đấu phá thương khung

Tên truyện: Đấu phá thương khung

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Thể loại: Hành động, Kiếm hiệp

Nguồn: comicvn.net

Trạng thái: Đang cập nhật

Tóm tắt truyện:

Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh !
Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung !
Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế.
Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình !
Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung

Chapter Ngày đăng
Đấu Phá Thương Khung Chương 74 2014-01-13 00:33:27
Đấu Phá Thương Khung Chương 73 2014-01-13 00:32:44
Đấu Phá Thương Khung Chương 72 2014-01-13 00:31:51
Đấu Phá Thương Khung Chương 71 2014-01-13 00:31:06
Đấu Phá Thương Khung Chương 69 2014-01-13 00:29:59
Đấu Phá Thương Khung Chương 68 2014-01-13 00:28:48
Đấu Phá Thương Khung Chương 67 2014-01-13 00:25:52
Đấu Phá Thương Khung Chương 65 - Thiếp Mời Tới Muộn 2013-10-25 16:09:24
Đấu Phá Thương Khung Chương 64 - Trục Độc 2013-10-25 16:08:24
Đấu Phá Thương Khung Chương 63 - Lạc Độc (Full Đẹp) 2013-10-25 16:07:24
Đấu Phá Thương Khung Chương 62 - Đằng Sơn Mễ Đặc Nhĩ (Full Bản Đẹp) 2013-10-25 16:06:24
Đấu Phá Thương Khung Chương 61 - Gia Mã Thánh Thành (Full Bản Đẹp) 2013-10-25 16:05:25
Đấu Phá Thương Khung Chương 60 - Medusa Tái Hiện - Full Bản Đẹp 2013-10-25 16:04:25
Đấu Phá Thương Khung Chương 59 - Tìm Lại Phương Hướng 2013-10-25 16:03:25
Đấu Phá Thương Khung Chương 58 - Ly Biệt 2013-10-25 16:02:25
Đấu Phá Thương Khung Chương 57 - Phật Nộ Hoả Liên 2013-10-25 16:01:25
Đấu Phá Thương Khung Chương 56 - Kích Đấu Bạch Nha (Full Đẹp) 2013-10-25 16:00:26
Đấu Phá Thương Khung Chương 55 - Bát Dực Hắc Xà Hoàng ( Bản Đẹp full) 2013-10-25 15:59:26
Đấu Phá Thương Khung Chương 54 - Sấm Mặc Gia (Bản Đẹp) 2013-10-25 15:58:26
Đấu Phá Thương Khung Chương 53 - Diêm Thành Sấm Mặc Gia (Full Dịch) 2013-10-25 15:57:26
Đấu Phá Thương Khung Chương 52 - Mạc Thiết Tao Tập (Full) 2013-10-25 15:56:27
Đấu Phá Thương Khung Chương 51 - Phá Ách Đan 2013-10-25 15:55:27
Đấu Phá Thương Khung Chương 50 2013-10-25 15:54:27
Đấu Phá Thương Khung Chương 49 - Thôn Phệ Dị Hoả - TV 2013-10-25 15:53:27
Đấu Phá Thương Khung Chương 48 - Tiến Hoá (Full Bản Đẹp) 2013-10-25 15:52:28
Đấu Phá Thương Khung Chương 47 - Nữ Vương Medusa (Full Dịch) 2013-10-25 15:51:28
Đấu Phá Thương Khung Chương 46 - Đan Vương Cổ Hà 2013-10-25 15:50:28
Đấu Phá Thương Khung Chương 45 - Xà Nữ Nguyệt Mị 2013-10-25 15:49:28
Đấu Phá Thương Khung Chapter 44 - Thanh Liên Địa Tâm Hoả (Full) 2013-10-25 15:48:28
Đấu Phá Thương Khung Chương 43 - Bích Xà Tam Hoa Đồng (Full Bản Đẹp) 2013-10-25 15:47:29
Đấu Phá Thương Khung Chương 42 - Truy Tìm Dị Hoả 2013-10-25 15:46:29
Đấu Phá Thương Khung Chương 41 - Thanh Lân 2013-10-25 15:45:29
Đấu Phá Thương Khung Ngoại Truyện - Huân Nhi Không Vui 2013-10-25 15:44:29
Đấu Phá Thương Khung Chương 40 - Xà Nhân Sa Mạc 2013-10-25 15:43:29
Đấu Phá Thương Khung Chương 39 - Khổ Chiến Băng Hoàng 2013-10-25 15:42:29
Đấu Phá Thương Khung Chương 38 - Băng Hoàng Hải Ba Đông 2013-10-25 15:41:30
Đấu Phá Thương Khung Chương 37 2013-10-25 15:40:30
Đấu Phá Thương Khung Chương 36 2013-10-25 15:39:30
Đấu Phá Thương Khung Chương 35 2013-10-25 15:38:30
Đấu Phá Thương Khung Chapter 34 2013-10-25 15:37:30
Đấu Phá Thương Khung Chapter 33 2013-10-25 15:36:30
Đấu Phá Thương Khung Chapter 32 2013-10-25 15:35:30
Đấu Phá Thương Khung Chapter 31 2013-10-25 15:34:31
Đấu Phá Thương Khung Chapter 30 2013-10-25 15:33:31
Đấu Phá Thương Khung Chapter 29 2013-10-25 15:32:31
Đấu Phá Thương Khung Chapter 28 2013-10-25 15:31:31
Đấu Phá Thương Khung Chapter 27 2013-10-25 15:30:32
Đấu Phá Thương Khung Chapter 26 2013-10-25 15:29:32
Đấu Phá Thương Khung Chapter 25 2013-10-25 15:28:32
Đấu Phá Thương Khung Chapter 24 2013-10-25 15:27:32
Đấu Phá Thương Khung Chapter 23 2013-10-25 15:26:33
Đấu Phá Thương Khung Chapter 22 2013-10-25 15:25:33
Đấu Phá Thương Khung Chapter 21 2013-10-25 15:24:33
Đấu Phá Thương Khung Chapter 20 2013-10-25 15:23:33
Đấu Phá Thương Khung Chapter 19 2013-10-25 15:22:33
Đấu Phá Thương Khung Chapter 18 2013-10-25 15:21:34
Đấu Phá Thương Khung Chapter 17 2013-10-25 15:20:34
Đấu Phá Thương Khung Chapter 16 2013-10-25 15:19:34
Đấu Phá Thương Khung Chapter 15 2013-10-25 15:18:34
Đấu Phá Thương Khung Chapter 14 2013-10-25 15:17:34
Đấu Phá Thương Khung Chapter 13 2013-10-25 15:16:35
Đấu Phá Thương Khung Chapter 12 2013-10-25 15:15:35
Đấu Phá Thương Khung Chapter 11 2013-10-25 15:14:35
Đấu Phá Thương Khung Chapter 10 2013-10-25 15:13:36
Đấu Phá Thương Khung Chapter 9 2013-10-25 15:12:36
Đấu Phá Thương Khung Chapter 8 2013-10-25 15:11:36
Đấu Phá Thương Khung Chapter 7 2013-10-25 15:10:36
Đấu Phá Thương Khung Chapter 6 2013-10-25 15:09:36
Đấu Phá Thương Khung Chapter 5 2013-10-25 15:08:37
Đấu Phá Thương Khung Chapter 4 2013-10-25 15:07:37
Đấu Phá Thương Khung Chapter 3 2013-10-25 15:06:37
Đấu Phá Thương Khung Chapter 2 2013-10-25 15:05:37
Đấu Phá Thương Khung Chapter 1 2013-10-25 15:04:37
[fbcomments width="705px" count="off" num="10"]