Chú bé rồng

Chú bé rồng

Tên truyện: Chú bé rồng

Tác giả: Yoshito Yamahara

Thể loại: Hành động, Kiếm hiệp, Viễn tưởng

Nguồn: blogtruyen, vnsharing

Trạng thái: Đang cập nhật

Tóm tắt truyện:

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân….
Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có “thiên mệnh”. Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây….
Chú bé Rồng là một bộ truyện tranh Nhật Bản do nhà văn Yoshito Yamahara chế tác dựa theo bộ truyện dã sử TQ “Tam Quốc Diễn Nghĩa”. Điều làm cho bộ truyện này khác với nguyên bản “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của nhà văn La Quán Trung là sự xuất hiện của hai nhân vật chính Koikichi và Masumi.

Chapter Ngày đăng
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 232 2013-10-25 19:31:18
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 231 2013-10-25 19:30:19
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 230 2013-10-25 19:29:19
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 229 2013-10-25 19:28:19
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 228 2013-10-25 19:27:20
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 227 2013-10-25 19:26:20
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 226 2013-10-25 19:25:20
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 225 2013-10-25 19:24:21
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 224 2013-10-25 19:23:21
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 223 2013-10-25 19:22:21
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 222 2013-10-25 19:21:22
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 221 2013-10-25 19:20:22
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 220 2013-10-25 19:19:22
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 219 2013-10-25 19:18:22
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 218 2013-10-25 19:17:22
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 217 2013-10-25 19:16:23
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 216 2013-10-25 19:15:23
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 215 2013-10-25 19:14:23
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 214 2013-10-25 19:13:23
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 213 2013-10-25 19:12:24
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 212 2013-10-25 19:11:24
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 211 2013-10-25 19:10:24
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 210 2013-10-25 19:09:25
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 209 2013-10-25 19:08:25
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 208 2013-10-25 19:07:25
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 207 2013-10-25 19:06:25
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 206 2013-10-25 19:05:26
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 205 2013-10-25 19:04:26
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 204 2013-10-25 19:03:27
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 203 2013-10-25 19:02:27
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 202 2013-10-25 19:01:27
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 201 2013-10-25 19:00:27
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 200 2013-10-25 18:59:28
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 199 2013-10-25 18:58:28
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 198 2013-10-25 18:57:28
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 197 2013-10-25 18:56:28
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 196 2013-10-25 18:55:29
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 195 2013-10-25 18:54:29
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 194 2013-10-25 18:53:29
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 193 2013-10-25 18:52:29
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 192 2013-10-25 18:51:30
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 191 2013-10-25 18:50:30
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 190 2013-10-25 18:49:30
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 189 2013-10-25 18:48:30
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 188 2013-10-25 18:47:31
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 187 2013-10-25 18:46:31
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 186 2013-10-25 18:45:31
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 185 2013-10-25 18:44:32
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 184 2013-10-25 18:43:32
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 183 2013-10-25 18:42:33
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 182 2013-10-25 18:41:33
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 181 2013-10-25 18:40:33
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 180 2013-10-25 18:39:33
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 179 2013-10-25 18:38:33
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 178 2013-10-25 18:37:34
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 177 2013-10-25 18:36:34
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 176 2013-10-25 18:35:34
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 175 2013-10-25 18:34:34
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 174 2013-10-25 18:33:35
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 173 2013-10-25 18:32:35
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 172 2013-10-25 18:31:35
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 171 2013-10-25 18:30:35
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 170 2013-10-25 18:29:36
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 169 2013-10-25 18:28:36
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 168 2013-10-25 18:27:36
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 167 2013-10-25 18:26:36
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 166 2013-10-25 18:25:37
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 165 2013-10-25 18:24:37
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 164 2013-10-25 18:23:37
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 163 2013-10-25 18:22:37
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 162 2013-10-25 18:21:38
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 161 2013-10-25 18:20:38
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 160 2013-10-25 18:19:38
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 159 2013-10-25 18:18:38
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 158 2013-10-25 18:17:39
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 157 2013-10-25 18:16:39
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 156 2013-10-25 18:15:39
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 155 2013-10-25 18:14:40
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 154 2013-10-25 18:13:40
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 153 2013-10-25 18:12:40
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 152 2013-10-25 18:11:40
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 151 2013-10-25 18:10:41
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 150 2013-10-25 18:09:41
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 149 2013-10-25 18:08:41
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 148 2013-10-25 18:07:41
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 147 2013-10-25 18:06:41
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 146 2013-10-25 18:05:42
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 145 2013-10-25 18:04:42
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 144 2013-10-25 18:03:42
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 143 2013-10-25 18:02:42
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 142 2013-10-25 18:01:42
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 141 2013-10-25 18:00:43
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 140 2013-10-25 17:59:43
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 139 2013-10-25 17:58:43
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 138 2013-10-25 17:57:43
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 137 2013-10-25 17:56:44
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 136 2013-10-25 17:55:44
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 135 2013-10-25 17:54:44
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 134 2013-10-25 17:53:44
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 133 2013-10-25 17:52:44
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 132 2013-10-25 17:51:45
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 131 2013-10-25 17:50:45
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 130 2013-10-25 17:49:45
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 100 2013-10-25 17:48:45
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 99 2013-10-25 17:47:46
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 98 2013-10-25 17:46:47
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 97 2013-10-25 17:45:47
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 96 2013-10-25 17:44:47
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 95 2013-10-25 17:43:47
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 93 2013-10-25 17:42:48
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 92 2013-10-25 17:41:48
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 91 2013-10-25 17:40:48
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 90 2013-10-25 17:39:49
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 89 2013-10-25 17:38:49
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 88 2013-10-25 17:37:49
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 87 2013-10-25 17:36:49
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 86 2013-10-25 17:35:50
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 85 2013-10-25 17:34:50
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 84 2013-10-25 17:33:51
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 83 2013-10-25 17:32:51
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 82 2013-10-25 17:31:51
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 81 2013-10-25 17:30:52
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 80 2013-10-25 17:29:52
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 79 2013-10-25 17:28:52
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 78 2013-10-25 17:27:52
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 77 2013-10-25 17:26:53
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 76 2013-10-25 17:25:53
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 75 2013-10-25 17:24:53
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 74 2013-10-25 17:23:54
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 73 2013-10-25 17:22:54
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 72 2013-10-25 17:21:54
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 71 2013-10-25 17:20:54
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 70 2013-10-25 17:19:55
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 69 2013-10-25 17:18:55
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 68 2013-10-25 17:17:55
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 67 2013-10-25 17:16:56
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 66 2013-10-25 17:15:56
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 65 2013-10-25 17:14:56
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 64 2013-10-25 17:13:57
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 63 2013-10-25 17:12:57
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 62 2013-10-25 17:11:58
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 61 2013-10-25 17:10:58
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 60 2013-10-25 17:09:58
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 59 2013-10-25 17:08:59
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 58 2013-10-25 17:07:59
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 57 2013-10-25 17:06:59
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 56 2013-10-25 17:05:59
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 55 2013-10-25 17:05:00
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 54 2013-10-25 17:04:00
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 53 2013-10-25 17:03:00
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 52 2013-10-25 17:02:01
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 51 2013-10-25 17:01:02
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 50 2013-10-25 17:00:02
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 49 2013-10-25 16:59:02
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 48 2013-10-25 16:58:03
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 47 2013-10-25 16:57:03
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 46 2013-10-25 16:56:03
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 45 2013-10-25 16:55:03
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 44 2013-10-25 16:54:04
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 43 2013-10-25 16:53:04
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 42 2013-10-25 16:52:04
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 41 2013-10-25 16:51:04
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 40 2013-10-25 16:50:05
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 39 2013-10-25 16:49:05
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 38 2013-10-25 16:48:05
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 37 2013-10-25 16:47:05
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 36 2013-10-25 16:46:06
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 35 2013-10-25 16:45:06
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 34 2013-10-25 16:44:06
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 33 2013-10-25 16:43:07
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 32 2013-10-25 16:42:07
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 31 2013-10-25 16:41:07
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 30 2013-10-25 16:40:08
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 29 2013-10-25 16:39:08
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 28 2013-10-25 16:38:08
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 27 2013-10-25 16:37:08
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 26 2013-10-25 16:36:09
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 25 2013-10-25 16:35:09
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 24 2013-10-25 16:34:09
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 23 2013-10-25 16:33:09
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 22 2013-10-25 16:32:10
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 21 2013-10-25 16:31:10
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 20 2013-10-25 16:30:10
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 19 2013-10-25 16:29:11
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 18 2013-10-25 16:28:11
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 17 2013-10-25 16:27:11
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 16 2013-10-25 16:26:11
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 15 2013-10-25 16:25:12
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 14 2013-10-25 16:24:12
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 13 2013-10-25 16:23:12
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 12 2013-10-25 16:22:13
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 11 2013-10-25 16:21:13
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 10 2013-10-25 16:20:14
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 9 2013-10-25 16:19:14
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 8 2013-10-25 16:18:15
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 7 2013-10-25 16:17:15
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 6 2013-10-25 16:16:15
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 5 2013-10-25 16:15:15
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 4 2013-10-25 16:14:16
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 3 2013-10-25 16:13:16
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 2 2013-10-25 16:12:16
Ryuuroden - Chú bé rồng Chapter 1 2013-10-25 16:11:17
[fbcomments width="705px" count="off" num="10"]